En Uygun Fiyat Teklifini Alın
Global Matbaacılık olarak sektördeki en uygun kalite ve fiyat anlayışıyla sizlerin hizmetindeyiz.
TEKLİF AL

İrsaliyeli Fatura Basımı Nedir?

İrsaliyeli Fatura Basımı Nedir?

İrsaliyeli fatura, satış sonrasında malın sevki sırasında faturanın gönderilmesi durumunda belgelerin birbirini ayrı ayrı hazırlanmadan kurtaran bir fatura türüdür. İrsaliyeli fatura, normal fatura ve sevk irsaliyesinden farklılıklara sahiptir. İrsaliyeli fatura satış yapan kişiye kolaylık sağlarken maliyeti de belli oranda azaltır.

 

İrsaliyeli Fatura Basımı Nedir?

Fatura ve sevk irsaliyesi, satış yapan firmanın tek tek yani ayrı ayrı hazırladığı belgelerdir. Ama bazı durumlarda bu belgelerin bir arada hazırlanma ihtiyacı doğabilir. Eğer bu iki belgenin bir arada hazırlanma ihtiyacı doğarsa ortaya sevk irsaliyeli fatura çıkar. Sevk irsaliyeli faturada hem faturada bulunması gereken bilgiler hem de sevk irsaliyesindeki bilgiler bulunur. Eğer sevk irsaliyesi ve fatura aynı anda kesilmesi gereken bir durum ortaya çıkarsa devreye irsaliyeli fatura basımı çıkar.

 

İrsaliyeli fatura basımı devreye girdiği taktirde ayrı ayrı işlem yapma zahmetine gerek kalmaz. İrsaliyeli fatura ile iki belge yerine tek bir belge oluşturulur ve belli oranda zamandan, kâğıttan ve mürekkepten tasarruf sağlanır.

 

İrsaliyeli Fatura Normal Fatura Yerine Geçer mi?

İrsaliyeli fatura, normal faturada ne bulunması gerekiyorsa bütün bilgileri bulundurur. Bunun yanında sevk irsaliyesindeki bilgileri de bulundurur. Dolayısıyla normal faturadan daha zengin bir içeriğe sahip yani irsaliyeli fatura normal fatura yerine geçer.

 

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Olmak Zorundadır?

İrsaliyeli fatura basımı en az 3 nüsha şeklinde oluşturulmalıdır. Eğer irsaliyeli faturayı oluşturan kişi 3 nüshadan az oluşturursa irsaliyeli fatura hiç oluşturulmamış sayılır. Malı taşıyan araçta irsaliyeli faturanın iki nüshası da bulunmalıdır. Gerekli denetimler yapılırken iki nüshada denetim elemanlarına gösterilir. Denetim elemanları gösterilen irsaliyeli faturanın bir örneğine adını, soyadını ve unvanını yazdıktan sonra tarih belirtip mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye teslim edeceklerdir. Diğer örneği de Maliye Bakanlığı Gelir Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmek üzere defterdarlıklara bırakacaklardır.

 

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir

 

Düzenleme sırasında olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Noter tasdiki ve Maliye Bakanlığı klişesi
  • Hazırlanan faturanın irsaliyeli olduğuna dair ibare
  • Malın ya da hizmetin miktarı, cinsi, tutarı ya da fiyatı
  • İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası
  • Malın nereye ve kime gönderildiği
  • Müşterinin adı, adresi, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
  • İrsaliyeli faturaya ait müteselsil sıra ve seri numarası
  • İrsaliyeli faturanın düzenlendiği saat ve tarih
  • İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın imzası
  • İrsaliyeli faturanın basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler

 

İrsaliyeli Faturanın Düzeni ve Basımı Nasıl olur?

Malı satan yükümlüler irsaliyeli faturayı en az üç nüsha yani en az bir asıl iki örnek olarak düzenleyeceklerdir. Eğer irsaliyeli fatura basımı en az üç nüsha olarak düzenlenmezse irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

Malı taşıyan araçta irsaliyeli faturanın iki nüshası bulunmalı, denetimde iki nüshasını da çıkarıp denetim elemanlarına gösterilmelidir. Denetim elemanları gösterilen irsaliyeli faturanın bir örneğine adını, soyadını ve unvanını yazdıktan sonra tarih belirtip mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye teslim edeceklerdir. Diğer örneği de Maliye Bakanlığı Gelir Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmek üzere defterdarlıklara bırakacaklardır.

 

İrsaliyeli fatura ’da faturayı düzenleyenin adı, ticaret adı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, kime ve nereye gönderildiği, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaayla ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgiler bulunduğu sürece irsaliyeli fatura basımı gerçekleşir. Bu bilgiler eksik olursa irsaliyeli fatura hiç Düzenlenmemiş sayılır.

 

İrsaliyeli faturayı kullanmak isteyen yükümlüler, irsaliyeli faturalara geçecekleri hesap döneminden önce anlaşmalı matbaalara irsaliyeli fatura bastırmaları gerekir. İrsaliyeli faturadan hesap dönemi itibariyle yararlanacak, irsaliyeli faturadan hesap dönemi sonucunda vazgeçebileceklerdir.

 

04 Kasım 2020
57 kez görüntülendi